Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 018-243 6288
PChomeSEA

Bakery

韓國三光-薄脆巧克力片80g
RM 263.00
RM 34.00
87%
日本東鳩 麵包超人圈圈餅40g
RM 263.00
RM 37.00
86%
 
山內製果 珍味甘栗270g
RM 263.00
RM 45.00
83%
 
Popcorn Super Milk Wafer Roll 600g
RM 111.00
RM 34.00
69%
 
LOTTE Dark Chocolate Pie (12 pieces)
RM 71.00
RM 22.00
69%
 
 
 
 
Cookies 42g
RM 18.00
RM 8.00
56%
 
【Wangwang】Poppei Xian 350g
RM 33.00
RM 15.00
55%
 
 
 
SSY 櫻花蝦 綜合豆 果子 280g
RM 71.00
RM 34.00
52%
 
[Want Want] Golden School 351G
RM 36.00
RM 18.00
50%
 
SSY 牛奶棒 黑糖味 200g
RM 50.00
RM 25.00
50%
 
4 Crispy French Fries-Seaweed (52g)
RM 34.00
RM 17.00
50%
 
 
 
 
 
 
 
SSY 海苔小卷 120g
RM 68.00
RM 36.00
47%
 
 
Lotte Korean Muffin (40g)
RM 17.00
RM 9.00
47%
4 Crispy French Fries-Salt (52g)
RM 34.00
RM 18.00
47%
 
SSY 綜合 黑豆果實 260g
RM 68.00
RM 37.00
46%
SSY 日式 綜合豆 果子 250g
RM 68.00
RM 37.00
46%
TOP