|   
Contact Us: 018-243 6288
Cite Bookgarden 城邦阅读花园

電腦資訊

 
 
 
C++ Primer Plus中文版(第六版)
RM 121.90
RM 108.49
11%
 
 
 
 
Perl 學習手冊 第八版
RM 106.30
RM 94.61
11%
 
軟體架構:困難部分
RM 121.90
RM 108.49
11%
 
密技大紅包NO.35
RM 23.30
RM 20.74
11%
 
 
 
SOLIDWORKS Premium培訓教材
RM 100.00
RM 89.00
11%
 
Mac OS X 10.8快速入門寶典
RM 39.10
RM 34.80
11%
最新計算機概論(第十版)
RM 90.60
RM 80.63
11%
 
演算法洞見:遞推與遞迴
RM 93.80
RM 83.48
11%
開發者傳授PyTorch秘笈
RM 187.50
RM 166.88
11%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All About Home
TOP