|   
Contact Us: +6018 243 6288

21-08-2021

 

零規則:高人才密度x完全透明x最低管控,首度完整直擊Netflix圈...
RM 81.00
RM 64.00
21%
拒絕職場情緒耗竭:24個高情商溝通技巧,主動回擊主管、同事、下屬的情緒傷害
RM 69.00
RM 54.00
22%
一千零一個點子之後:NETFLIX創始的祕密
RM 86.00
RM 68.00
21%
打造100倍全球大市場:數位企業和傳統企業數位轉型必備的六大新競爭優勢
RM 65.00
RM 51.00
22%
 
精實AI:新創企業如何運用人工智慧獲得成長
RM 81.00
RM 72.00
11%
提姆.庫克:從「不同凡想」到「兆元企業」,帶領蘋果再創新高峰
RM 72.00
RM 57.00
21%
鋼鐵人馬斯克(新版最新增訂版)從特斯拉到太空探索,大夢想家如何創造驚...
RM 98.00
RM 78.00
20%
駕馭金錢:借力使力,創造財務自由,讓財富與人生價值最大化.
RM 75.00
RM 59.00
21%