Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 018-243 6288

Mall
Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi dalam Penyelidikan Sains Sosial. Ditulis oleh Ramlan Mustapha dan Ghazali Darusalam. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya

Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi dalam Penyelidikan Sains Sosial. Ditulis oleh Ramlan Mustapha dan Ghazali Darusalam. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Click to enlarge
 
 
 
RM 38.00
Out of Stock
Product Code
462312011
Brand
NO BRAND
Sold by
Status
Out of Stock
Delivery Fee
West Malaysia - RM 4.80
East Malaysia - RM 13.00
Rewards
38 Points
Highlights

Kulit lembut


Penulisan ilmiah


Mudah dibaca dan dipahami


Cetakan warna pada kulit buku

Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi dalam Penyelidikan Sains Sosial. Ditulis oleh Ramlan Mustapha dan Ghazali Darusalam. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya

Buku Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Penyelidikan Sains Sosial ini adalah sebuah buku kaedah penyelidikan yang semakin mendapat tempat dalam kalangan penyelidik masa kini.
Buku Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Penyelidikan Sains Sosial ini adalah sebuah buku kaedah penyelidikan yang semakin mendapat tempat dalam kalangan penyelidik masa kini. Buku ini berupaya menjadi medium rujukan yang signifikan dan eksklusif kepada penyelidik dan sarjana yang berusaha mencari kaedah terkini dalam menghasilkan laporan ilmiah atau tesis sarjana dan kedoktoran. Buku ini ditujukan khas kepada pelajar yang sedang menyiapkan kertas kajian/ kertas projek/ disertasi/ tesis dan yang seumpamanya diperingkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah sama ada di kolej, Institusi Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS).
Buku ini mengandungi enam bahagian : pengenalan kaedah delphi, sejarah kewujudan kaedah Fuzzy Delphi, pakar dalam kaedah Fuzzy Delphi, Kaedah pensampelan dalam Fuzzy Delphi, pelaksanaan kaedah Fuzzy Delphi dan contoh kajian menggunakan kaedah Fuzzy Delphi . Bagi setiap bahagian, penerangan secara spesifik diperincikan lagi melalui sub-sub topik yang berkaitan berserta kaedah serta panduan analisis data bagi memudahkan penyelidik memahami setiap langkah analisis dalam kaedah Fuzzy Delphi.
Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami, tidak terlalu kompleks dan setiap topik serta subtopik diperincikan dengan rujukan-rujukan yang relevan dalam menghuraikan sesuatu fakta dan rasionalisasi penggunaan kaedah ini. Buku ini juga dapat memandu penyelidik bagaimana mengoperasikan proses pelaksanaan kaedah Fuzzy Delphi, proses analisis data melalui langkah demi langkah, berserta contoh-contoh artikel terkini yang boleh menjadi panduan kepada penyelidik.
Tahun terbitan: 2018
Jumlah halaman: 102 muka surat
Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi dalam Penyelidikan Sains Sosial. Ditulis oleh Ramlan Mustapha dan Ghazali Darusalam. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi dalam Penyelidikan Sains Sosial. Ditulis oleh Ramlan Mustapha dan Ghazali Darusalam. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi dalam Penyelidikan Sains Sosial. Ditulis oleh Ramlan Mustapha dan Ghazali Darusalam. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi dalam Penyelidikan Sains Sosial. Ditulis oleh Ramlan Mustapha dan Ghazali Darusalam. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 1.00 kg4.80
Extra 1.00 kg2.00
East MalaysiaFirst 1.00 kg13.00
Extra 1.00 kg9.00
TOP