Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Mall
Sumbu Dunia Melayu : Hubungan Keserumpuan Malaysia Indonesia. Editor buku ialah Arbai'iyah Mohd Noor. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya

Sumbu Dunia Melayu : Hubungan Keserumpuan Malaysia Indonesia. Editor buku ialah Arbai\'iyah Mohd Noor. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Click to enlarge
 
 
 
RM 78.00
Out of Stock
Product Code:
kota_buku_28
Brand:
NO BRAND
Sold by:
Status:
Out of Stock
Delivery Fee:
West Malaysia - RM 6.50
East Malaysia - RM 13.00
Rewards:
78 Points
Highlights:

Kulit lembut


Penulisan ilmiah


Mudah dibaca dan dipahami


Cetakan warna pada kulit buku

Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Sumbu Dunia Melayu : Hubungan Keserumpuan Malaysia Indonesia. Editor buku ialah Arbai'iyah Mohd Noor. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya

Buku Sumbu Dunia Melayu: Hubungan Keserumpunan Malaysia-Indonesia yang mengandungi 20 bab ini menyentuh tentang beberapa aspek keserumpunan antara Malaysia-Indonesia.
Hubungan Malaysia dan Indonesia merupakan hubungan tradisi yang telah lama diasaskan atas nilai sepunya dari sudut rumpun bangsa atau leluhur yang sama. Malah, kedua-dua negara yang merupakan sumbu Dunia Melayu pada suatu ketika dahulu mempunyai persamaan dari sudut adat, agama, bahasa, cara hidup dan budaya yang pernah dikongsi bersama. Namun sejak akhir-akhir ini, hubungan antara Malaysia dan Indonesia sering kali mengalami pasang surut dalam menghadapi cabaran pelbagai peringkat. Hal ini adalah disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pendedahan terhadap sejarah hubungan serumpun yang pernah dibina bersama. Oleh itu, buku ini dihasilkan dalam usaha untuk membincang dan mengenal pasti persamaan dan perbezaan dalam pelbagai aspek seperti sejarah, politik, ekonomi, sosiobudaya dan sebagainya dari dahulu hingga ke hari ini. Tujuannya adalah untuk mewujudkan semula semangat keserumpunan yang pernah dibina suatu ketika dahulu. Buku Sumbu Dunia Melayu: Hubungan Keserumpunan Malaysia-Indonesia yang mengandungi 20 bab ini menyentuh tentang beberapa aspek keserumpunan antara Malaysia-Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan tematik-kronologi yang meliputi asal usul terbinanya hubungan awal antara kerajaan-kerajaan Melayu, aspek politik, ekonomi, agama dan sosial termasuk isu kontemporari yang boleh dijadikan panduan kepada para pembaca hari ini. Semoga segala ilmu yang terkandung dalam buku ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di kedua-dua buah negara seterusnya memperkayakan lagi tradisi keilmuan di Malaysia dan Indonesia.
Tahun terbitan: 2018
Jumlah halaman: 442 muka surat
Sumbu Dunia Melayu : Hubungan Keserumpuan Malaysia Indonesia. Editor buku ialah Arbai\'iyah Mohd Noor. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Sumbu Dunia Melayu : Hubungan Keserumpuan Malaysia Indonesia. Editor buku ialah Arbai\'iyah Mohd Noor. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Sumbu Dunia Melayu : Hubungan Keserumpuan Malaysia Indonesia. Editor buku ialah Arbai\'iyah Mohd Noor. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Sumbu Dunia Melayu : Hubungan Keserumpuan Malaysia Indonesia. Editor buku ialah Arbai\'iyah Mohd Noor. Diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
How To Buy
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 1.00 kg6.50
Additional 1.00 kg2.00
East MalaysiaFirst 1.00 kg13.00
Additional 1.00 kg9.00

 

TOP