Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

SPG Kesantunan Masyarakat Malaysia

SPG Kesantunan Masyarakat Malaysia
Product Code:
435
Model:
9789834724009
Brand:
Oxford Fajar
Sold by:
Status:
Pre-order
Delivery Fee:
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
East Malaysia - RM0.00
Rewards:
38 Points
E-Tunai
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Size (length*width*height): 32cm x 23cm x 6cm

What's in the box:

SPG Kesantunan Masyarakat Malaysia textbook x1

Description

Buku Kesantunan Masyarakat Malaysia ini telah ditulis berdasarkan kursus GSB1012 Kesantunan Masyarakat Malaysia yang ditawarkan kepada pelajar Program Pra Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Buku ini dianggap penting kerana kandungannya meliputi semua tajuk bagi memenuhi syarat lulus kursus berkenaan.

 

Ada enam bab dimuatkan di dalam buku ini dan fokus penulisan adalah untuk menerangkan beberapa perkara yang ada hubung kaitnya dengan budi bahasa dan nilai kesantunan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Bab 1 menjelaskan konsep budi bahasa dalam masyarakat Malaysia. Bab 2 menerangkan kesantunan berbahasa, manakala Bab 3 menghuraikan bentuk dan jenis-jenis kesantunan. Bab 4 pula membincangkan peraturan berbahasa. Bab 5 menjelaskan beberapa strategi kesantunan dan Bab 6 menyentuh tentang isu-isu kesantunan dalam kalangan masyarakat di Malaysia.

 

Selain menjadi rujukan utama para pelajar PPISMP seluruh Malaysia, buku ini juga sesuai untuk kegunaan dan rujukan para pensyarah serta pelajar yang mengikuti kursus pendidikan di universiti dan institut pengajian tinggi yang lain. Buku ini juga sesuai dijadikan bahan bacaan oleh para guru dan individu yang berminat untuk mengetahui kesantunan secara mendalam. Isi kandungan buku ini diolah dan disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan mesra pembaca.

SPG Kesantunan Masyarakat Malaysia
How To Buy
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE
East MalaysiaFlat RateFREE

 

TOP