Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

SPG Hubungan Etnik Edisi Kedua (ISBN: 9789834723996)

SPG Hubungan Etnik Edisi Kedua (ISBN: 9789834723996)
Product Code:
12379
Model:
9789834723996
Brand:
Oxford Fajar
Sold by:
Status:
Pre-order
Delivery Fee:
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
East Malaysia - RM0.00
Rewards:
38 Points
E-Tunai
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information
Buku Hubungan Etnik Edisi Kedua ini dihasilkan berdasarkan sukatan kursus yang ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus ini merupakan salah satu kursus teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Buku ini meliputi kesemua tajuk pembelajaran bagi semester kedua. Buku Hubungan Etnik ini dapat membantu para pelajar memenuhi kehendak dan keperluan kursus Hubung Etnik. Buku ini mengandungi sembilan bab, iaitu Hubungan Etnik dalam Pembinaan Negara Bangsa, Konsep Asas Hubungan Etnik, Sejarah Masyarakat Malaysia, Permuafakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik, Perlembagaan dalam Konteks Hubungan Etnik, Hubungan Etnik dalam Konteks Pembangunan Ekonomi, Kepelbagaian Agama dalam Konteks Hubungan Etnik, Pemupukan Integrasi Nasional dan Hubungan Etnik dalam Alam Persekitaran. Selain berfungsi sebagai buku teks, buku ini juga sesuai digunakan sebagai bahan bacaan dan rujukan para pensyarah, guru-guru dalam perkhidmatan serta para pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta yang lain.

Specification:

Teacher Resource
SPG Hubungan Etnik Edisi Kedua (ISBN: 9789834723996)
How To Buy
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE
East MalaysiaFlat RateFREE

 

TOP