Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

SPG Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Edisi Ketiga (ISBN: 9789834718282)

SPG Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Edisi Ketiga (ISBN: 9789834718282)
Product Code:
12377
Model:
9789834718282
Brand:
Oxford Fajar
Sold by:
Status:
Pre-order
Delivery Fee:
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
East Malaysia - RM0.00
Rewards:
38 Points
E-Tunai
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Buku Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Edisi Ketiga ini dihasilkan berdasarkan sukatan pelajaran (proforma) kursus yang ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus ini adalah salah satu kursus wajib bagi semua pelajar mengikutinya pada Semester 1. Buku ini dianggap penting kerana meliputi semua tajuk pembelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran tersebut. Justeru, buku ini dapat membantu para pelajar memenuhi kehendak dan keperluan kursus Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Selain boleh dijadikan buku teks untuk pelatih IPGM, buku ini juga sesuai untuk kegunaan dan rujukan para pensyarah, guru-guru dalam perkhidmatan, para pelajar di universiti dan institusi pengajian tinggi yang lain dan mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan secara langsung.

 

Buku ini mengandungi tujuh bab yang memfokuskan perbincangan konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan, cabang-cabang falsafah yang merujuk Falsafah Timur, Barat dan Islam. Bab-bab yang diketengahkan dalam buku edisi ketiga ini ialah Konsep Asas Falsafah dan Falsafah Pendidikan, Cabang-cabang Falsafah, Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah Pendidikan di Malaysia, Kurikulum dalam Pendidikan, Model Kurikulum dan Pelaksanaan Kurikulum serta Isu-isu Falsafah dalam Pendidikan.

 

Selain menjadi buku teks bagi pelatih di IPGM, buku ini juga sesuai untuk kegunaan dan rujukan para pensyarah, guru-guru dan pelajar di institut pengajian tinggi yang lain serta mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan.

Specification:

Teacher Resource
SPG Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Edisi Ketiga (ISBN: 9789834718282)
How To Buy
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE
East MalaysiaFlat RateFREE

 

TOP