Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

SPG Bahasa Melayu I Edisi Kedua (ISBN: 9789834702090)

SPG Bahasa Melayu I Edisi Kedua (ISBN: 9789834702090)
Product Code:
12372
Model:
9789834702090
Brand:
Oxford Fajar
Sold by:
Status:
Pre-order
Delivery Fee:
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
East Malaysia - RM0.00
Rewards:
38 Points
E-Tunai
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information
Buku Bahasa Melayu I Edisi Kedua ini direka bentuk berdasarkan Sukatan Pelajaran terkini kursus Bahasa Melayu I bagi program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku ini dianggap penting kerana meliputi kesemua tajuk pembelajaran bagi Semester 1, 2 dan 3 yang terdapat dalam sukatan pelajaran tersebut. Justeru, buku ini dapat membantu para pelajar bagi memenuhi kehendak dan keperluan kursus perguruan dalam pengajian bahasa Melayu.    Buku ini masih mengekalkan 8 bab sebagaimana edisi pertama dahulu namun kandungannya dikemas kini dengan penambahan nota dan grafik yang dapat membantu pelajar membuat ulang kaji. Selain itu, buku edisi kedua ini juga mengandungi Soalan Tutorial dan Contoh Soalan Peperiksaan yang terkini dan baharu berserta disisipkan satu set Model Soalan Peperiksaan yang mirip kertas peperiksaan sebenar sebagai panduan kepada pensyarah untuk menyediakan soalan bagi menguji pemahaman pelajar. Keupayaan buku ini dalam memperlihatkan fakta terkini dan membicarakan aspek berkaitan dengan jelas dan mudah difahami, dipercayai dapat membantu guru dan bakal guru mengukuhkan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam bahasa Melayu.

Specification:

Teacher Resource
SPG Bahasa Melayu I Edisi Kedua (ISBN: 9789834702090)
How To Buy
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE
East MalaysiaFlat RateFREE

 

TOP