Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Mall
Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay Wa Al-Riba Konsep Maslahah dan Uruf. Hasanulddin Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Abdul Karim Ali - PENERBIT UNISZA

Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay Wa Al-Riba Konsep Maslahah dan Uruf. Hasanulddin Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Abdul Karim Ali - PENERBIT UNISZA
Click to enlarge
 
 
 
RM 51.00
Out of Stock
Product Code:
kota_buku_14
Brand:
NO BRAND
Sold by:
Status:
Out of Stock
Delivery Fee:
West Malaysia - RM 6.50
East Malaysia - RM 13.00
Rewards:
51 Points
Highlights:

Hobby


Research


Ulamak

Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Ulama Melayu silam sering dikaitkan dengan kejumudan, kelesuan dan ketaksuban terhadap pandangan tertentu. Kitab-kitab penulisan mereka dikatakan didominasi oleh roh taklid dan tidak memberikan sumbangan kepada korpus keilimuan .

Karya-karya ulama melayu silam dianggap tidak serius serta membawa pemikiran yang malap dan pudar. Malah, mazhab Iman al-Shafi'i yang menjadi pegangan kebanyakkan ulama tempatan turut dipandang sinis oleh sesetengah yang beranggapan bahawa pendekatannya lebih meraikan nas zahir semata-mata. Sehubungan dengan itu, kitab Risalah fi Bayan Hukm al-Bay' aw al-Riba karangan Syeikh Abdul Kadir bin Abdul Rahim Bukit Bayas merupakan antara contoh manuskrip sastera kitab ulama Melayu silam yang sesuai untuk diteliti dalam mencari sebahagian jawapan terhadap persoalan dan permasalahan yang ditimbulkan. Penelitian yang dijalankan ini khususnya dari aspek memahami konsep masalah dan uruf serta pendekatan yang digunakan oleh pengarang dalam membincangkan hukum syarak dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan bab muamalat seperti jual beli, riba, mudarabah dan lain-lain. Penulisan buku ini mengenengahkan biodata ringkas syeikh Abdul Qadir Bukit Bayas, latar belakang masyarakat pada zaman beliau, konsep maslahah dan uruf dalam islam dan seterusnya pendekatan pengarang dalam menangani isu maslahah dan uruf terutamanya yang melibatkan masyarakat setempat pada zaman tersebut. Pemikiran yang dikemukakan oleh pengarang mampu membawa pembaca memahami sesetengah budaya yang berlaku pada zaman beliau dan seterusnya boleh membandingkannya dengan keadaan yang berlaku pada masa ini. Buku ini sesuai ditelaah oleh golongan ilmuwan, pengkaji, pendakwah, penuntut dan mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang ilmuwan dan ulama silam serta ilmu pengetahuan dan keintelektualan mereka

Tahun terbitan: 2018

Jumlah halaman: 170 muka surat

Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay Wa Al-Riba Konsep Maslahah dan Uruf. Hasanulddin Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Abdul Karim Ali - PENERBIT UNISZA
Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay Wa Al-Riba Konsep Maslahah dan Uruf. Hasanulddin Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Abdul Karim Ali - PENERBIT UNISZA
Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay Wa Al-Riba Konsep Maslahah dan Uruf. Hasanulddin Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Abdul Karim Ali - PENERBIT UNISZA
Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay Wa Al-Riba Konsep Maslahah dan Uruf. Hasanulddin Mohd, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Abdul Karim Ali - PENERBIT UNISZA
How To Buy
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 1.00 kg6.50
Additional 1.00 kg2.00
East MalaysiaFirst 1.00 kg13.00
Additional 1.00 kg9.00

 

TOP