Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Mall
Fatwa Dan Perbezaan Pandangan - Cabaran Dan Penyelesaian, Penyunting: Mohd Farid Bin Mohd Shahran / Mohamad A'sim Bin Ismail oleh IKIM

Fatwa Dan Perbezaan Pandangan - Cabaran Dan Penyelesaian, Penyunting: Mohd Farid Bin Mohd Shahran / Mohamad A\'sim Bin Ismail oleh IKIM
Click to enlarge
 
 
 
RM 45.00
Out of Stock
Product Code:
ikim_4
Model:
Fatwa Dan Perbezaan Pandangan - Cabaran Dan Penyelesaian, Penyunting: Mohd Farid Bin Mohd Shahran /
Brand:
NO BRAND
Sold by:
Status:
Out of Stock
Delivery Fee:
West Malaysia - RM 6.50
East Malaysia - RM 13.00
Rewards:
45 Points
Highlights:

Syariah, Islami

Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

What's in the box:

1 x Fatwa Dan Perbezaan Pandangan - Cabaran Dan Penyelesaian, Penyunting: Mohd Farid Bin Mohd Shahran / Mohamad A'sim Bin Ismail oleh IKIM

Ciri-ciri produk:

1. Kulit lembut

2. kertas ivory premium

Fatwa dan Perbezaan Pandangan merupakan dua perkara penting dalam tradisi keilmuwan Islam. Kedua-duanya mempunyai kaitan rapat kerana fatwa lazimnya timbul apabila berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ahli fiqah yang disebabkan tiadanya hukum pada isu-isu baharu. Di dalam buku ini, kedua-dua tema tersebut dibincangkan melalui perbahasan secara teori dan praktis. Antara perbahasannya adalah berkaitan kedudukan fatwa dalam ilmu usul fiqah dan cerminannya dalam pemikiran tokoh silam seperti Imam al-Ghazali. Turut dikupas adalah cabaran pemerkasaan institusi kefatwaan di Malaysia terutama dalam rangka mencari jalan penyelesaian ke arah penyelarasan fatwa antara negeri-negeri di Malaysia. Kedudukan fatwa dalam perundangan negara juga diteliti di samping penekanan terhadap keperluan kepada perbahasan fatwa dalam konteks fiqah yang lebih bersifat setempat. Sementara itu, di bawah tema perbezaan pandangan, buku ini mengimbau pendekatan yang dibawa oleh tradisi keilmuwan Islam terutama dalam konteks adab perbahasan ilmiah dan perdebatan. Dalam bidang usul fiqah pula, perbezaan pandangan dihuraikan melalui konsep-konsep penting seperti ijtihad dan talfiq. Pada akhir buku ini turut dibincangkan sejauh mana Islam melihat prinsip, adab dan kaedah perbezaan pandangan ini agar mampu membawa kepada kebaikan kerahmatan dan bukan perpecahan.

Tahun Terbitan: 2018

Jumlah Halaman: 235

Fatwa Dan Perbezaan Pandangan - Cabaran Dan Penyelesaian, Penyunting: Mohd Farid Bin Mohd Shahran / Mohamad A\'sim Bin Ismail oleh IKIM
Fatwa Dan Perbezaan Pandangan - Cabaran Dan Penyelesaian, Penyunting: Mohd Farid Bin Mohd Shahran / Mohamad A\'sim Bin Ismail oleh IKIM
Fatwa Dan Perbezaan Pandangan - Cabaran Dan Penyelesaian, Penyunting: Mohd Farid Bin Mohd Shahran / Mohamad A\'sim Bin Ismail oleh IKIM
Fatwa Dan Perbezaan Pandangan - Cabaran Dan Penyelesaian, Penyunting: Mohd Farid Bin Mohd Shahran / Mohamad A\'sim Bin Ismail oleh IKIM
How To Buy
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 1.00 kg6.50
Additional 1.00 kg2.00
East MalaysiaFirst 1.00 kg13.00
Additional 1.00 kg9.00

 

Health & Beauty Fest
TOP