Youbeli Online Shopping Malaysia
购物车: 0 商品 
Languages
联系我们: 1800 88 2354

Pengekalan dan Penyebaran Budaya Cina Di Sebuah Negeri Melayu

Pengekalan dan Penyebaran Budaya Cina Di Sebuah Negeri Melayu
商品编号:
1705
店舖:
状态:
售卖中
​发货:
预计48 小时内​
运费:
WM - RM 8.00
Sabah - RM 11.00
Sarawak - RM 10.00
积分:
14 分
RM 18.00
RM 14.40
20%

在以下的情况下通知我
价格下降。
商品介绍
Subtitle: Peranan Pertubuhan Cina di Kuala Terengganu
Author/Editor: Tan Yao Sua,Kamarudin Ngah
New Pb 97 pp.
Subject: Social Studies,Ethnic Studies
Condition: Good
Published: 2012

Pertubuhan Cina memainkan peranan yang penting dalam mengekal dan menyebarkan budaya Cina di Negara ini. Monograf ini meninjau usaha tujuh buah pertubuhan Cina di Kuala Terengganu, ibu negeri Terengganu, untuk mengekal dan menyebarkan budaya Cina. Ia merupakan satu kajian kes yang menarik kerana berbeza daripada penduduk Cina di Kebanyakan ibu negeri yang lain, penduduk Cina di Kuala Terengganu bukan merupakan penduduk dominan di situ. Sebaliknya, mereka merupakan sekumpulan penduduk minoriti yang menetap di sebuah negeri melayu. Malahan, kedudukan kependudukan mereka semakin terancam oleh aliran keluar penduduk muda ke negeri-negeri yang lain. Sudah tentu kedudukan kependudukan ini bakal mempengaruhi usaha pertubuhan Cina untuk mengekal dan menyebarkan budaya Cina ke satu tahap yang diharapkan. Selain itu, terdapat juga kekhuatiran sama ada mereka mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk mendukung aktiviti budaya, terutamnya aktiviti budaya berskala besar yang dianjukan oleh pertubuhan Cina.

Usaha pertubuhan Cina di Kuala Terengganu untuk mengekal dan menyebarkan budaya Cina dirumitkan oleh hakikat bahwa mereka perlu mengambil kira persekitaran budaya dominan tempatan yang bertraskan agama Islam. Di samping itu, mereka juga perlu menangani sesetengah program Islamisasi yang memberikan kesan kepada amalan hidup kaum Cina di Kuala Terengganu. Program Islamisasi ini berpunca daripada persaingan politik Melayu yang sengit di negeri Terengganu secara amnya dan di Kuala Terengganu secara khususnya. Walau bagaimanapun, di pihak lain, persaingan politik Melayu yang sengit ini telah memberikan peluang percaturan kepada pertubuhan Cina untuk menangani isu-isu budaya tertentu.

Hal ini demikian dalam konteks persaingan politik Melayu yang sengit ini, sokongan politik kaum Cina di Kuala Terengganu mampu mempengaruhi hasil persaingan ini. Kesignifikanan politik Cina ini juga membolehkan parti politik Cina mendapatkan bantuan kewangan daripada kerajaan negeri bagi mendorong pertubuhan Cina menganjurkan sesetengah aktiviti budaya berskala besar yang membabitkan kos perbelanjaan yang tinggi.

Tan Yao Sua berkelulusan doktor falsalfah dan merupakan pensyarah kanan Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Bidang penyeledikan beliau mencakupi kajian Cina Malaysia, analisis dasar pendidikan, sosiologi pendidikan dan pendidikan minority.

Kamarudin Ngah berkelulusan doctor falsafah dan merupakan professor madya merangkap timbalan pengrah Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Bidang penyelidikan beliau mencakupi pembangunan komuniti, kerajaan tempatan dan perancangan pembangunan.


付款选项

信用卡 (Mastercard & Visa)
我们接受Mast ercard以及Visa信用卡的支付方式,Yoube li.com确保你支付的过程是安全且顺利的。所有与支付相关的资讯都经过系统加密处理以及安全的方式传送。我们使用iPay88(Mobil e88)为支付平台,Mobil e88字眼将会标示在你的银行帐单上。Financial Process Exchange (FPX)
对於无法使用信用卡支持的顾客,我们也提供了FPX银行转帐的支付方式,您只需拥用银行网上登录帐号,就能即时将订单的款额转帐到我们的户口。

我们接受转帐的银行何下:现金汇款 / 网上银行转帐 / 支票
如何您想以现金汇款或支票付款,可以汇入以下帐号:

Bank : 大众银行
Account Name : YOUBUY ONLINE SDN BHD
Account No. : 3194858935

Bank : 马来亚银行
Account Name : YOUBUY ONLINE SDN BHD
Account No. : 514048612629

成功汇款後,请传真或手机拍照,发送至support@youbeli.com,同时注明订单号码以方便我们快速处理。

Paypal
除了特定产品,我们同时也接受Paypal的支付方式,这是一个全球普遍的支付方式之一,您可以选择Paypal款额或信用卡方式转帐。

送货资讯
区域重量运费 (RM)
West Malaysia首 0.50 kg8.00
West Malaysia额外 0.25 kg2.00
Sarawak首 0.50 kg10.00
Sarawak额外 0.25 kg2.00
Sabah首 0.50 kg11.00
Sabah额外 0.25 kg2.00

 


联系客服
TOP