Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 018-243 6288

Mall
PENGAJIAN MALAYSIA EDISI 6 (9789834725563)

RM 34.00
Out of Stock
Product Code
15570
Model
9789834725563
Brand
Oxford Fajar
Sold by
Status
Out of Stock
Delivery Fee
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
East Malaysia - RM0.00
Rewards
34 Points
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Buku Pengajian Malaysia Edisi Keenam ini disediakan sebagai rujukan lengkap para pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta yang mengambil kursus Pengajian Malaysia di peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda di institusi pendidikan masing-masing. Buku ini mengandungi enam bab keseluruhannya yang mencakupi kesemua tema utama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dalam sukatan Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU).

Keseluruhannya, kandungan buku ini merangkumi aspek sejarah negara, Perlembagaan Malaysia, sistem dan struktur pentadbiran, kemasyarakatan dan perpaduan, pembangunan sosioekonomi dan amalan beragama rakyat Malaysia. Selain menjadi rujukan lengkap para pelajar dan pensyarah IPTA dan IPTS, buku ini juga sesuai digunakan oleh para pelajar luar negara yang menuntut di dalam negara ini. Selain itu, buku ini amat bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat kerana kandungannya yang padat dengan maklumat negara daripada sejarah awal sehinggalah kini. Pengetahuan dan pemahaman yang bakal diperoleh dengan membaca buku ini dapat melahirkan warganegara yang teguh jati diri, tinggi semangat patriotisme dan warga yang berpengetahuan.

Specification:

-Study Guide
Study GuideStudy Guide
PENGAJIAN MALAYSIA EDISI 6 (9789834725563)
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE
East MalaysiaFlat RateFREE
TOP