Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Mall
Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat. Ditulis oleh Makmor Tumin dan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya

Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat. Ditulis oleh Makmor Tumin dan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Click to enlarge
 
 
 
RM 65.00
Out of Stock
Product Code:
kota_buku_29
Brand:
NO BRAND
Sold by:
Status:
Out of Stock
Delivery Fee:
West Malaysia - RM 6.50
East Malaysia - RM 13.00
Rewards:
65 Points
Highlights:

Kulit lembut


Penulisan ilmiah


Mudah dibaca dan dipahami


Cetakan warna pada kulit buku

Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat. Ditulis oleh Makmor Tumin dan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya

Buku ini membincangkan asas pemikiran politik dan ekonomi Barat

Buku ini membincangkan asas pemikiran politik dan ekonomi Barat dengan meninjau 3 orang pemikir (Socrates, Plato, Aristotle), seorang pemikir transisi dunia Eropah (Machiavelli), dan 3 orang pemikir teori pakatan social (Hobbes, Locke, dan Rousseau). 5 orang pemikir lain yang dibincangkan dalam buku ini adalah di kalangan ilmuan yang mempunyai asas ekonomi dalam penghuraiannya tentang sistem pemerintahan. Mereka adalah Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, John Rawls, dan Robert Nozick. Buku ini adalah satu usaha untuk menghuraikan tentang asas yang digunakan oleh pemikir Barat bagi menghasilkan satu teori pemerintahan yang baik. Terdapat 3 asas yang dibincangkan; ontologi (berasaskan tuntutan kuasa supranatural seperti Tuhan), deontologi (berasaskan tuntutan fitrah alam semulajadi), dan teleologi (berasaskan tuntutan kehendak manusia dan masyarakat). Daripada huraian di atas, pengarang berpendapat bahawa adanya gerakan yang menghendaki supaya paradigm ontologi digunakan semula dalam menghasilkan teori politik bukan sahaja disokong, malah amat diperlukan.

Tahun terbitan: 2017

Jumlah halaman: 362 muka surat

Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat. Ditulis oleh Makmor Tumin dan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat. Ditulis oleh Makmor Tumin dan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat. Ditulis oleh Makmor Tumin dan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
Pemikiran Politik dan Ekonomi Barat. Ditulis oleh Makmor Tumin dan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaya
How To Buy
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 1.00 kg6.50
Additional 1.00 kg2.00
East MalaysiaFirst 1.00 kg13.00
Additional 1.00 kg9.00

 

TOP