Youbeli Online Shopping Malaysia
购物车: 0 商品 
Languages
联系我们: 1800 88 2354

Panduan Analisis Data Secara Efisien

Panduan Analisis Data Secara Efisien
商品编号:
2465
店舖:
状态:
售卖中
​发货:
预计48 小时内​
运费:
WM - RM 8.00
积分:
32 分
RM 40.00
RM 32.00
20%

在以下的情况下通知我
价格下降。
商品介绍
Subtitle: Panduan Lengkap Berajah untuk Menganalisis Data
Author/Editor: Ahmad Hashim
New
Subject: Education
Condition: Good

Buku ini ditulis bertujuan bagi membantu calon sarjana muda dalam menyiapkan kertas projek tahun akhir, penyelidikan tesis sarjana dan disertasi doktor falsafah.

Buku ini diharapkan dapat membimbing calon menyelesaikan analisis statistik dengan penuh yakin, tenang dan bijaksana tanpa merasa tekanan. Cara penyampaiannya menggunakan bahasa yang ringkas, jelas dan tepat supaya mudah difahami.

Buku Panduan Analisis Data Secara Efisien ini mengandungi 14 Bab. Keseluruhan kandungan buku ini boleh membantu para calon ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah bagi melaksanakan prosedur analisis data dengan menggunakan program SPSS for Windows.

Buku ini dapat membimbing calon lebih mudah memahami dan melaksanakan kaedah bagaimana mendapatkan nilai kebolehpercayaan, kesahan dan objektiviti. Membimbing calon tentang prosedur melaksanakan analisis korelasi, Ujian-t, Anova sehala, analisis faktor, regresi berganda, Anova dua hala, MANOVA dan kaedah dan kaedah ANCOVA.

Buku ini telah dihasilkan oleh seorang yang berpengalaman luas dalam bidang pengujian, pengukuran dan penilaian Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan. Penulis juga telah banyak membentangkan kertas kerja penyelidikan yang berkaitan dengan pengujian, pengukuran dan penilaian di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

付款选项

信用卡 (Mastercard & Visa)
我们接受Mast ercard以及Visa信用卡的支付方式,Yoube li.com确保你支付的过程是安全且顺利的。所有与支付相关的资讯都经过系统加密处理以及安全的方式传送。我们使用iPay88(Mobil e88)为支付平台,Mobil e88字眼将会标示在你的银行帐单上。Financial Process Exchange (FPX)
对於无法使用信用卡支持的顾客,我们也提供了FPX银行转帐的支付方式,您只需拥用银行网上登录帐号,就能即时将订单的款额转帐到我们的户口。

我们接受转帐的银行何下:现金汇款 / 网上银行转帐 / 支票
如何您想以现金汇款或支票付款,可以汇入以下帐号:

Bank : 大众银行
Account Name : YOUBUY ONLINE SDN BHD
Account No. : 3194858935

Bank : 马来亚银行
Account Name : YOUBUY ONLINE SDN BHD
Account No. : 514048612629

成功汇款後,请传真或手机拍照,发送至support@youbeli.com,同时注明订单号码以方便我们快速处理。

Paypal
除了特定产品,我们同时也接受Paypal的支付方式,这是一个全球普遍的支付方式之一,您可以选择Paypal款额或信用卡方式转帐。

送货资讯
区域重量运费 (RM)
West Malaysia首 0.50 kg8.00
West Malaysia额外 0.25 kg2.00

 

联系客服
TOP