Books

JALAN LAIN KE MENARA GADING
RM 60.00
RM 3.00
95%
PROSIDING ASPEN MALAYSIA 2020
RM 75.00
RM 3.75
95%
RANGKAIAN FALSAFAH DALAM ANALISIS SASTERA
RM 43.00
RM 4.30
90%
KIMIA ANALISIS (PANDUAN UNTUK PELAJAR DAN PENGAJAR)
RM 35.00
RM 3.50
90%
PENGENALAN KIMIA ORGANIK
RM 40.00
RM 4.00
90%
AMALI TOOKBOOK II ASSISTANT 8.5
RM 40.00
RM 4.00
90%
DOMAIN PENILAIAN DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN
RM 34.00
RM 3.40
90%
KEMUNCULAN NOVEL DALAM SASTERA MODEN
RM 55.00
RM 8.25
85%
DARI JENDELA TERBUKA
RM 26.00
RM 3.90
85%
ANTOLOGI CERPEN DAN PUISI TANDUK SUMBING
RM 20.00
RM 3.00
85%
A COMPILATION OF POEMS, SHORT STORIES, AND ESSAYS
RM 20.00
RM 3.00
85%
APRESIASI & KRITIKAN SENI VISUAL
RM 83.00
RM 12.45
85%
PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA : BERASASKAN CONTOH (EDISI KEDUA)
RM 50.00
RM 10.00
80%
SEMULIA ILMU SELUHUR BAHASA
RM 22.00
RM 4.40
80%
MALAYSIAN ART: SELECTED ESSAYS 1979-2009
RM 50.00
RM 10.00
80%
CURFEW KE MATAHARI MALAM
RM 16.50
RM 3.30
80%
WARNA HATI ERA REMAJA
RM 46.00
RM 9.20
80%
WARNA KALBU ZAMAN DEWASA
RM 49.00
RM 9.80
80%
CITRA WANITA DALAM NOVEL MELAYU
RM 35.00
RM 7.00
80%
CODE-SWITCHING IN A MULTILINGUAL ENVIRONMENT
RM 50.00
RM 10.00
80%
COPPER (CU) POLLUTION AND ITS EFFECT ON MANGROVE PLANTS
RM 10.00
RM 2.00
80%
EVOLUSI BAHASA MELAYU 2000 TAHUN DARI ZAMAN PURBA KE BUDAYA ELEKTRONIK
RM 44.00
RM 8.80
80%
FACTORS ASSOCIATED WITH MATHEMATICS ANXIETY
RM 25.00
RM 5.00
80%
EDUCATION FOR ALL MALAYSIAN PERSPECTIVE
RM 40.00
RM 10.00
75%
ELEMENTARY PROBABILITY THEORY
RM 36.00
RM 9.00
75%
PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI TANJONG MALIM, PERAK
RM 20.00
RM 5.00
75%
CITE IT RIGHT: A QUICK GUIDE TO CITING AND REREFERENCING (WITH EXERCISES AND ANSWER KEYS)
RM 20.00
RM 5.00
75%
INOVASI P&P DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
RM 75.00
RM 22.50
70%
ISU-ISU SEMASA ALAM SEKITAR MANUSIA DI MALAYSIA
RM 33.00
RM 9.90
70%
APRESIASI SASTERA PEMIKIRAN A SAMAD SAID ISMAIL DALAM: INGIN JADI PUJANGGA
RM 25.00
RM 7.50
70%
DI SEKITAR PUISI MELAYU MODEN
RM 25.00
RM 8.75
65%
DUA DEKAD DASAR PANDANG KE TIMUR SATU PENILAIAN ASPEK PENDIDIKAN (1982-2002)
RM 25.00
RM 8.75
65%
KHAT DAN PENA PERSEPSI & PENERIMAAN MASYARAKAT
RM 23.00
RM 8.05
65%
MODEL-MODEL PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI
RM 36.00
RM 14.40
60%
KATA SENDI NAMA BAHASA ARAB TERJEMAHANNYA KE DALAM BAHASA MELAYU
RM 30.00
RM 12.00
60%
NUMERASI SEKOLAH RENDAH
RM 30.00
RM 12.00
60%
PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL: PENDEKATAN PENYELIDIKAN, ANALISIS & INTERPRETASI
RM 28.00
RM 11.20
60%
MINDA MELAYU GLOBAL
RM 50.00
RM 20.00
60%
IKON KESUSASTERAAN 11 PEMIKIRAN GLOBAL SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA
RM 52.00
RM 20.80
60%
READING SKILLS BACK TO BASIC
RM 25.00
RM 10.00
60%