Books

JALAN LAIN KE MENARA GADING
RM 60.00
RM 1.20
98%
PROSIDING ASPEN MALAYSIA 2020
RM 75.00
RM 1.50
98%
RANGKAIAN FALSAFAH DALAM ANALISIS SASTERA
RM 43.00
RM 2.15
95%
PENGENALAN KIMIA ORGANIK
RM 40.00
RM 2.00
95%
AMALI TOOKBOOK II ASSISTANT 8.5
RM 40.00
RM 2.00
95%
BASIC CONCEPT OF ORGANIC CHEMISTRY
RM 99.00
RM 4.95
95%
DOMAIN PENILAIAN DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN
RM 34.00
RM 1.70
95%
KEMUNCULAN NOVEL DALAM SASTERA MODEN
RM 55.00
RM 5.50
90%
DARI JENDELA TERBUKA
RM 26.00
RM 2.60
90%
ANTOLOGI CERPEN DAN PUISI TANDUK SUMBING
RM 20.00
RM 2.00
90%
A COMPILATION OF POEMS, SHORT STORIES, AND ESSAYS
RM 20.00
RM 2.00
90%
CITRA WANITA DALAM NOVEL MELAYU
RM 35.00
RM 3.50
90%
ELEMENTARY PROBABILITY THEORY
RM 36.00
RM 5.40
85%
METODOLOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL
RM 25.00
RM 3.75
85%
CURFEW KE MATAHARI MALAM
RM 16.50
RM 2.48
85%
WARNA HATI ERA REMAJA
RM 46.00
RM 6.90
85%
WARNA KALBU ZAMAN DEWASA
RM 49.00
RM 7.35
85%
BUKU EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (EDISI KEDUA TINGKATAN 1)
RM 6.50
RM 1.00
85%
BUKU EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (EDISI KEDUA TINGKATAN 2)
RM 6.50
RM 1.00
85%
EVOLUSI BAHASA MELAYU 2000 TAHUN DARI ZAMAN PURBA KE BUDAYA ELEKTRONIK
RM 44.00
RM 6.60
85%
PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA : BERASASKAN CONTOH (EDISI KEDUA)
RM 50.00
RM 10.00
80%
SEMULIA ILMU SELUHUR BAHASA
RM 22.00
RM 4.40
80%
EDUCATION FOR ALL MALAYSIAN PERSPECTIVE
RM 40.00
RM 8.00
80%
MALAYSIAN ART: SELECTED ESSAYS 1979-2009
RM 50.00
RM 10.00
80%
PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI TANJONG MALIM, PERAK
RM 20.00
RM 4.00
80%
ISU-ISU SEMASA ALAM SEKITAR MANUSIA DI MALAYSIA
RM 33.00
RM 6.60
80%
CODE-SWITCHING IN A MULTILINGUAL ENVIRONMENT
RM 50.00
RM 10.00
80%
COPPER (CU) POLLUTION AND ITS EFFECT ON MANGROVE PLANTS
RM 10.00
RM 2.00
80%
FACTORS ASSOCIATED WITH MATHEMATICS ANXIETY
RM 25.00
RM 5.00
80%
INOVASI P&P DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
RM 75.00
RM 18.75
75%
CREATIVITY IN THE CLASSROOM AND LIFE: A NURTURING APPROACH
RM 25.00
RM 6.25
75%
DI SEKITAR PUISI MELAYU MODEN
RM 25.00
RM 7.50
70%
KATA SENDI NAMA BAHASA ARAB TERJEMAHANNYA KE DALAM BAHASA MELAYU
RM 30.00
RM 9.00
70%
PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL: PENDEKATAN PENYELIDIKAN, ANALISIS & INTERPRETASI
RM 28.00
RM 8.40
70%
MINDA MELAYU GLOBAL
RM 50.00
RM 15.00
70%
DUA DEKAD DASAR PANDANG KE TIMUR SATU PENILAIAN ASPEK PENDIDIKAN (1982-2002)
RM 25.00
RM 7.50
70%
IKON KESUSASTERAAN 11 PEMIKIRAN GLOBAL SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA
RM 52.00
RM 15.60
70%
READING SKILLS BACK TO BASIC
RM 25.00
RM 7.50
70%
KHAT DAN PENA PERSEPSI & PENERIMAAN MASYARAKAT
RM 23.00
RM 6.90
70%
INTRODUCTION TO SUPERCONDUCTIVITY
RM 40.00
RM 12.00
70%