Food

Crispy Mushroom Chili
RM 14.00
Man Fook - Crispy Prawn Chili
RM 15.00
Soh Hoon
RM 15.00
Man Fook - Sambal Nasi Lemak
RM 10.00
Man Fook - Sambal Sedap
RM 14.00
Man Fook - Sweet Garlic Chili Sauce
RM 10.00
Man Fook - Korean Chili Paste (KCP)
RM 11.00
Man Fook - Sambal Mama
RM 11.00
Granules Shitake Mushroom
RM 88.00
GARLIC POWDER (SERBUK BAWANG PUTIH) 1KG - HALAL 100%
RM 25.00
ONION POWDER (SERBUK BAWANG) - 1KG [HALAL]
RM 25.00
SOYEX60 POWDER - HALAL (1KG)
RM 15.00