Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Purple Cane: Top Seller

15-12-2014
Top Seller
 
17%
OFF
E-OFFER Oolong Tea Super Saving Package
RM 83.00
RM 99.90 Save: RM 16.90
Oolong Rose Tea
RM 8.90
 
Magnet Herbal Tea - DREAMY CHAMOMILE
RM 11.90
 
Magnet Herbal Tea - SWEET BERRY
RM 11.90
 
 
Mini Tuo Tea (Jasmine Puer)
RM 12.90
 
Year 2014 Tai Ping Hou Kui
RM 38.00
 
Longan Black Tea
RM 38.00
 
Jin Yu Puer
RM 49.00
 
 
Rou Gui
RM 55.00
 
Zi Zhu Lan (Special Selected)
RM 65.00
 
12' Ren Chen Chun Jian
RM 75.00
 
Zi Zhu Lan (Tribute Grade)
RM 125.00
 
 
Lapsang SouChong (Grade A)
RM 125.00
 
Jasmine Butterfly
RM 128.00
 
Huang Jin Bing
RM 128.00
 
Year 2014 Finest An Ji Bai Cha
RM 128.00
 
 
Jasmine Ring
RM 128.00
 
Tie Luo Han
RM 135.00
 
Gao Shan Tea
RM 135.00
 
Lao Cong Shui Xian (100 Years Tree)
RM 145.00
 
 
Alishan Oolong
RM 150.00
 
Huang Jin Gui (Finest Grade)
RM 150.00
 
Spring Tie Hu Gong Cha
RM 180.00
 
Top 4 of Wu Yi Cliff Grown Tea
RM 198.00
 
 
Year 2014 Tribute Long Jing
RM 280.00
 
Finest Da Hong Pao
RM 350.00
 
12' Gu Shu Wang
RM 375.00
 
14' Zi Yun Round Tea (7 pcs)
RM 476.00
 
 
12' Ji Nian Yuan Cha Ripe Puer Tea(7pcs)
RM 616.00
 
03' Lu Yin Tie Bing
RM 825.00
 
13' Yun Pin Hao-Da Xue Shan(Ancient Tea Tree)
RM 1,100.00
 
12' Yun Pin Hao-Da Xue Shan(Ancient Tree Tea)
RM 1,200.00
 
 
11' Yun Pin Hao-Da Xue Shan(Ancient Tea Tree)
RM 1,300.00
 
14’ Yun Pin Hao - Ancient Tree Tea From the Bing Dao(500g)
RM 1,500.00
 
13’ Yun Pin Hao - Ancient Tree Tea From the Bing Dao
RM 1,750.00
 
Glass Warmer Teapot Set
RM 55.00
 
 
Lotus Ceramic Teaset
RM 89.00
 
Lin‘s Ceramic Brewing Set
RM 299.00
 
Porcelain Teapot
RM 29.00
 
Porcelain Bell Shape Teapot
RM 32.00
 
 
Handpainted Porcelain Teapot
RM 38.00
 
Glass Teapot
RM 48.00
 
Glass Side Handle Teapot
RM 59.90
 
Ceramic Purple Teapot
RM 155.00
 
 
Purple Cane House Brand - Octagon Teapot
RM 168.00
 
Purple Cane House Brand - Purple Clay Chrysanthemum Teapot
RM 168.00
 
Purple Cane House Brand - Purple Clay Overhead HandleTeapot
RM 228.00
 
Purple Cane House Brand - Purple Clay Gourd Teapot
RM 288.00
 
 
Purple Cane House Brand - Ju Lun Teapot
RM 288.00
 
Purple Cane House Brand - Black Clay Shou Xing Teapot
RM 348.00
 
90' Purple Clay Bamboo Teapot
RM 580.00
 
Tea Cup
RM 2.30
 
 
Lidden Cup
RM 6.80
 
Tall Porcelain Tea Cup
RM 8.00
 
Glass Multi-purpose Lidden Cup
RM 29.00
 
Dragon Teacup Protector
RM 4.00
 
 
Cotton Wick (3pcs)
RM 4.80
 
Porcelain Pitcher
RM 4.90
 
Triangle Puer Knife
RM 4.90
 
Pitcher
RM 8.00
 
 
Teapot Shape Teaball
RM 12.90
 
Glass Apple Pitcher
RM 15.00
 
Puer Knife (14.6cm)
RM 19.00
 
Porcelain Tea Receptacle
RM 23.00
 
 
Ceramic Strainer Set
RM 29.00
 
Bamboo Wishful Pincer
RM 29.00
 
RM30 Purple Cane Tea Restaurant Cash Voucher
RM 30.00
 
Tea Accessories Set (4 pcs)
RM 35.00
 
 
Dragon Cloud Tea Tray
RM 55.00
 
Yin & Yang Tea Tray
RM 55.00
 
Royal Selangor Tea Knife
RM 68.00
 
Square Bamboo Box Tea Tray
RM 108.00
 
 
Peeled Roasted Chestnuts
RM 4.20
 
Broccoli Crunch (15g)
RM 8.90
 
Carrot Crunch (25g)
RM 8.90
 
Taro Crunch (40g)
RM 8.90
 
 
Camellia Candy
RM 13.90
 
Taro Crunch (90g)
RM 19.80
 
Carrot Crunch (55g)
RM 19.80
 
Broccoli Crunch (35g)
RM 19.80
 
 
 

Chat with Youbeli