Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 018-243 6288

Mall
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA EDISI KE-4 (9789834721404)

RM 25.00
Out of Stock
Product Code
15575
Model
9789834721404
Brand
Oxford Fajar
Sold by
Status
Out of Stock
Delivery Fee
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
East Malaysia - RM0.00
Rewards
25 Points
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Buku Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Keempat ini telah disemak dan disusun semula selaras dengan keperluan kurikulum dan garis panduan kursus Hubungan Etnik di IPTA. Beberapa bahagian dalam buku edisi baharu ini telah dikemas kini, ditulis semula dan diubah suai mengikut perkembangan dan keperluan semasa. Secara amnya buku ini menyentuh pelbagai isu terkini berkaitan dengan hubungan etnik khususnya dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Penyusunan bab-bab serta kandungan buku ini dibuat dengan mengambil kira keperluan dan kepentingannya dalam konteks pembinaan negara dan jalinan hubungan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Keseluruhan kandungan buku ini mengandungi sepuluh bab, iaitu Pengenalan Hubungan Etnik di Malaysia secara Umum; Konsep Asas Hubungan Etnik; Latar Belakang Pluraliti Masyarakat Alam Melayu; Perlembagaan Malaysia dan Hubungan Etnik; Pembangunan Ekonomi dan Hubungan Etnik: Pemodenan dan Proses Pembangunan Negara; Politik dan Hubungan Etnik: Ke Arah Pembentukan Satu Malaysia; Pendidikan dan Hubungan Etnik; Agama dan Hubungan Etnik di Malaysia; Budaya dan Hubungan Etnik di Malaysia; serta Hubungan Etnik, Integrasi dan Cabaran.

Specification:

TextbookTextbook
-Textbook
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA EDISI KE-4 (9789834721404)
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE
East MalaysiaFlat RateFREE
TOP