Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Hubungan Etnik di Malaysia (Buku Teks) Edisi Keempat

Hubungan Etnik di Malaysia (Buku Teks) Edisi Keempat
Product Code:
551
Model:
9789834721404
Brand:
Oxford Fajar
Sold by:
Status:
Pre-order
Delivery Fee:
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
East Malaysia - RM0.00
Rewards:
29 Points
E-Tunai
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Size (length*width*height): 32cm x 23cm x 6cm

What's in the box:

Hubungan Etnik di Malaysia (Buku Teks) Edisi Keempat textbook x1

Description

Buku Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Keempat ini telah disemak dan disusun semula selaras dengan keperluan kurikulum dan garis panduan kursus Hubungan Etnik di IPTA. Beberapa bahagian dalam buku edisi baharu ini telah dikemas kini, ditulis semula dan diubah suai mengikut perkembangan dan keperluan semasa. Secara amnya buku ini menyentuh pelbagai isu terkini berkaitan dengan hubungan etnik khususnya dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penyusunan bab-bab serta kandungan buku ini dibuat dengan mengambil kira keperluan dan kepentingannya dalam konteks pembinaan negara dan jalinan hubungan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Keseluruhan kandungan buku ini mengandungi sepuluh bab, iaitu Pengenalan Hubungan Etnik di Malaysia secara Umum; Konsep Asas Hubungan Etnik; Latar Belakang Pluraliti Masyarakat Alam Melayu; Perlembagaan Malaysia dan Hubungan Etnik; Pembangunan Ekonomi dan Hubungan Etnik: Pemodenan dan Proses Pembangunan Negara; Politik dan Hubungan Etnik: Ke Arah Pembentukan Satu Malaysia; Pendidikan dan Hubungan Etnik; Agama dan Hubungan Etnik di Malaysia; Budaya dan Hubungan Etnik di Malaysia; serta Hubungan Etnik, Integrasi dan Cabaran.

 

Kesemua bab telah dikemas kini dan ditambah baik hasil maklum balas yang diterima oleh para penulis.

 

Buku ini ditulis oleh para ahli akademik yang cukup berpengalaman dalam bidang masing-masing dan dipersembahkan dalam bentuk nota yang mudah dan padat bagi membantu para pelajar mengikuti kursus Hubungan Etnik. Buku ini juga sesuai dibaca oleh masyarakat awam yang ingin mengetahui latar belakang masyarakat dan pembinaan negara Malaysia.

Hubungan Etnik di Malaysia (Buku Teks) Edisi Keempat
How To Buy
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE
East MalaysiaFlat RateFREE

 

TOP