|   
Contact Us: 018-243 6288

Groceries

 
 
 
 
 
日本日清-辣蕃茄杯麵76g
RM 176.00
RM 23.00
87%
 
日本麵之砂押-醬燒炒麵86g
RM 181.00
RM 25.00
86%
日本麵之砂押-醬燒炒麵86g
RM 181.00
RM 25.00
86%
 
韓國三光-薄脆巧克力片80g
RM 175.00
RM 26.00
85%
 
 
 
日本世起 白桃麻糬餅130g
RM 181.00
RM 35.00
81%
Fresh Bulk Roasted Peanut (Halal)
Preferred
Fresh Bulk
RM 15.00
RM 3.00
80%
 
日本全農 北海道紅豆200g
RM 180.00
RM 36.00
80%
 
 
亦擇-純粹黑芝麻粉200g
RM 186.00
RM 41.00
78%
 
Tongkat Ali slices (Black) 50G
RM 399.00
RM 98.00
75%
 
Tongkat Ali slices (Yellow) 50G
RM 399.00
RM 98.00
75%
快樂口袋 甘栗270g
RM 195.00
RM 53.00
73%
 
Tongkat Ali slices (Red) 50G
RM 399.00
RM 108.00
73%
 
Fresh Bulk Roasted Chick Peas
Preferred
Fresh Bulk
RM 25.00
RM 7.90
68%
 
 
 
 
 
 
Fresh Bulk Mini Jelly Drops (400g)
Preferred
Fresh Bulk
RM 29.00
RM 11.00
62%
Snow Oolong-Lishan 300g
RM 1,041.00
RM 398.00
62%
 
Mid Autumn
TOP