Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Mall
Golongan Muslim Pertama: Sejarah dan Memori

Golongan Muslim Pertama: Sejarah dan Memori
Product Code:
1965
Model:
9789671520161
Brand:
Islamic Renaissance Front
Sold by:
Status:
Available Now
Delivery:
Usually ships within 3-7 days
Delivery Fee:
West Malaysia - RM 8.00
Sabah - RM 11.00
Sarawak - RM 10.00
Rewards:
60 Points
Notify me when ...
price drops.
Product Information

Golongan Muslim Pertama: Sejarah dan Memori ini membawa kita meninjau dan menjejaki sïrah dan praktik generasi Islam pertama yang terlakar dalam sejarahnya yang terawal. Di sinilah bertemu lakaran penting tentang tradisi perjuangan yang mendalam yang dipelopori dan ditegakkan dalam sejarah Islam oleh kaum salāf dalam kurun Hijri-nya yang pertama. Melalui buku ini Professor Asma Afsaruddin mencatatkan kesannya tentang kehidupan dan legasi kaum Muslimin yang pertama dan kesan-kesan yang ditinggalkan dari sejarah perjuangan mereka yang dinamik dan menentukan.

Beliau melihat era yang revolusioner dalam sejarah awal Islam di mana suatu dokumen yang bersifat egaliter yang telah berupaya untuk menggabungkan mereka yang daripada pelbagai kaum, suku, dan latarbelakang. Ia berupaya menggabungkan golongan Muhājirūn dan Ansār, Muslim dan Yahudi di Madinah, patuh kepada satu perlembagaan yang dipanggil Sohifah al-Madïnah. Mereka tunduk pada sebuah kerajaan dalam masyarakat majmuk tersebut. Dokumen itu dianggap sebagai perintis kepada perlembagaan pada kurun ke-tujuh yang memberikan mereka tugas dan tanggungjawab yang spesifik, termasuk jaminan ke atas agama dan harta benda mereka.

Beliau juga cuba untuk berhujah menangani interpretasi golongan yang ekstrim yang cuba mempamirkan Islam yang bengis yang kononnya disandarkan pada sïrah Rasulullah. Secara khusus, beliau menyelidik tentang apa itu sebenarnya jihād (al-jihad fi sabilillah) yang sering dikaitkan dengan perang. Dengan terjemahan yang bersifat semantik yang diraih daripada al-Qur’ān dan hadith, beliau mengajukan interpretasi tentang jihad yang membawa ertikata usaha yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri sendiri serta menyumbang kepada kebajikan keluarga dan masyarakat. Namun dengan merujuk kepada satu riwayat daripada ‘Abd al-Razzaq, beliau menemui satu lagi keutamaan jihād iaitu suatu aktiviti ketenteraan yang merupakan satu usahasama antara golongan Muslimin dan Yahudi. Dalam ertikata bahawa pertahan dalam ketenteraan tidak hanya khusus bagi kaum Muslimin semata malahan juga mereka yang berlainan agama oleh kerana ia adalah tanggugjawab moral demi menghalang kerosakan di mukabumi (al-fasd fil-ard, al-Qur’an, 5:32). Huraiannya ini merupakan suatu alternatif kepada fenomena baru tafsiran puak ekstremis masakini yang sering bergelumang dengan budaya takfir.

Specification:

PaperbackGood
AuthorAsma Afsaruddin
Published2018
EditorAhmad Farouk Musa
TranslatorHazman Baharom
Golongan Muslim Pertama: Sejarah dan Memori
How To Buy
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 0.50 kg8.00
Additional 0.25 kg2.00
SarawakFirst 0.50 kg10.00
Additional 0.25 kg2.00
SabahFirst 0.50 kg11.00
Additional 0.25 kg2.00

 

Courier Services

TOP