Sign Up     |
Contact Us: 018-243 6288

Food

創意一品味噌拉麵(89gx5P)
RM 62.00
RM 41.00
34%
Baked Sweet Cashew (200g)
RM 76.00
RM 50.00
34%
 
 
卡賀蔓越莓沙琪瑪150g
RM 15.00
RM 10.00
33%
 
 
 
Fresh Bulk Cheese Coated Broad Bean
Preferred
Fresh Bulk
RM 12.00
RM 7.99
33%
Fresh Bulk Chocolate Filled Biscuits
Preferred
Fresh Bulk
RM 15.00
RM 9.99
33%
 
Fresh Bulk Telinga Biscuit
Preferred
Fresh Bulk
RM 12.00
RM 7.99
33%
萊瑞100%芥花油(1000ml / 瓶)
RM 122.00
RM 82.00
33%
 
 
 
香港LION-卡士達專用粉300G
RM 48.00
RM 32.00
33%
 
 
 
 
Lao Mazi peppercorns 600g/bag
RM 307.00
RM 207.00
33%
 
CANDY HOUSE 9 Mint Candies (200g)
RM 49.00
RM 33.00
33%
 
Daisho Yuzu Seasoning Salt (80g)
RM 30.00
RM 20.00
33%
DAISHO black pepper salt (210g)
RM 39.00
RM 26.00
33%
 
 
Spicy Konjac Strips 230g Big Pack
RM 70.00
RM 47.00
33%
 
 
 
 
 
Hagoromo 柴魚屑[細切] (40g)
RM 44.00
RM 30.00
32%
 
 
Youbeli Member Day
TOP