|   
Contact Us: +6018 243 6288

Mall
金剛經的修鍊(3CD)+如何修持金剛經

RM 85.77 RM 95.30 10%
Quantity
+
Model
4718130006293
Brand
全佛
Status
Available Now
Delivery
Usually ships within 6 to 8 weeks
Delivery Fee
West Malaysia - RM 6.00
East Malaysia - RM 10.00
Australia, New Zealand - RM 159.77
Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, Russia - RM 157.78
Brunei, Cambodia, Laos, Mongolia - RM 175.10
Rate for other regions/countries
Rewards
85 Points
Product Information

ISBN: 4718130006293

出版日期: 2012-11-14

作者: 洪啟嵩

裝訂: 平裝.單色印刷.0頁.21.

 

以金剛不壞的智慧,破除一切迷惘煩惱,圓滿幸福光明人生!

  《金剛經》是中國最重要、流傳最廣的大乘經典之一,五祖弘忍以《金剛經》傳授心法,六祖惠能因聽聞此經開悟,《金剛經》也可說是禪宗傳承中,最重要且最具代表性的一部經典。

  〈經典修鍊的十二堂課—觀自在人生的十二把金鑰〉有聲書由地球禪者洪啟嵩老師,親自講授《心經》、《圓覺經》、《維摩詰經》、《觀無量壽經》、《藥師經》、《金剛經》、《楞嚴經》、《法華經》、《華嚴經》、《大日經》、《地藏經》、《六祖壇經》等十二部佛法心要經典,在智慧妙語提綱挈領中,接引讀者進入般若經典的殿堂,深入經典密意,開啟圓滿自在的人生。作者簡介

洪啟嵩

  地球禪者洪啟嵩老師,為國際知名禪師。年幼深感生死無常,十歲起遍訪各派禪法,尋求不死之道。少年時讀《六祖壇經》,豁然開朗,深有悟入,二十歲開始教授禪定,海內外從學者無數。

  其一生修持、講學、著述不綴,足跡遍佈全球。除應邀於台灣政府機關及大學、企業講學,並應邀至美國哈佛大學、麻省理工學院、俄亥俄大學,中國北京、人民、清華大學,上海師範大學、復旦大學等世界知名學府演講。並於印度菩提伽耶、美國佛教會、中國六祖南華寺等地主持禪七。

  其畢生致力以禪推展人類普遍之覺性運動,開啟覺性地球,2009年以中華禪貢獻,獲舊金山市政府頒發榮譽狀表揚,2010年以菩薩經濟學獲不丹政府表揚。

  歷年來在大小乘禪法、顯密教禪法、南傳北傳禪法、教下與宗門禪法、漢藏佛學禪法等均有深入與系統講授。著有《禪觀秘要》、《大悲如幻三昧》等<高階禪觀系列>及《現觀中脈實相成就》、《智慧成就拙火瑜伽》等<密乘寶海系列>,及<如何修持佛經系列>等,著述近二百部。

金剛經的修鍊(3CD)+如何修持金剛經
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat Rate6.00
ZoneItems/WeightDelivery Fee (RM)
East MalaysiaFirst 1.00 kg10.00
Extra 1.00 kg2.00
SingaporeFirst 1.00 kg25.00
Extra 1.00 kg5.00
Australia, New ZealandFirst 1.00 kg159.77
Extra 0.50 kg52.65
Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, RussiaFirst 1.00 kg157.78
Extra 0.50 kg34.31
Brunei, Cambodia, Laos, MongoliaFirst 1.00 kg175.10
Extra 0.50 kg87.14
Belgium,France, Germany, Netherlands, Spain, U.KFirst 1.00 kg150.94
Extra 0.50 kg30.46
ChinaFirst 1.00 kg96.44
Extra 0.50 kg25.35
Bangladesh, Brazil, Iraq, Pakistan, Qatar, S.Arabia, UAE, Sri LankaFirst 1.00 kg118.52
Extra 0.50 kg24.96
South AfricaFirst 1.00 kg118.52
Extra 0.50 kg24.96
PhilippinesFirst 1.00 kg91.42
Extra 0.50 kg15.29
Canada, United States, MexicoFirst 1.00 kg162.58
Extra 0.50 kg35.90
Hong KongFirst 1.00 kg80.63
Extra 0.50 kg29.06
IndiaFirst 1.00 kg113.30
Extra 0.50 kg22.28
IndonesiaFirst 1.00 kg107.35
Extra 0.50 kg24.87
JapanFirst 1.00 kg112.97
Extra 0.50 kg35.03
MacauFirst 1.00 kg92.93
Extra 0.50 kg13.82
SingaporeFirst 1.00 kg74.75
Extra 0.50 kg21.49
TaiwanFirst 1.00 kg94.42
Extra 0.50 kg34.76
ThailandFirst 1.00 kg94.10
Extra 0.50 kg28.25
VietnamFirst 1.00 kg98.94
Extra 0.50 kg14.34
TOP