Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Language
Contact Us: 1800 88 2354

異世藥王41

異世藥王41
Product Code:
14013
Model:
9789863113911
Product by:
說頻文化
Status:
Available Now
Delivery:
Usually ships within 4 to 6 weeks
Delivery Fee:
WM - RM 5.30
EM - RM 12.72
Singapore - RM 20.00
FREE shipping within Malaysia for orders over RM 79.00
Rewards:
21 Points
Nofity me when ...
price drops.
Product Information

ISBN: 9789863113911

出版日期: 2012-05-02

作者: 獨悠

裝訂: 平裝.單色印刷.192頁.

 

  有我聶空在此,異世藥師誰敢稱王!

  一次意外事故,讓聶空的靈魂附生到異世大成帝國薊陽城聶家的一個病秧子身上。

  通過祖傳的九轉金針術,聶空成功找出了自己的病因,修為因此飛速增長,被選入聶家生死幻界中歷練。

  此後,聶空一發不可收拾,拜兩位五品靈藥師為師,在「千靈藥會」一舉奪魁,闖陰虛、戰五大靈族、入墮落深淵、立藥王宮,一步步成長著,最終成為一名擁有超越天靈修為的強大藥王,並收穫美女若干……

  敵蹤已現,在強者如林的丹仙宗內,聶空該怎樣達到自己最初的目的?

  聶空出神入化的煉藥技巧,讓太叔炎對他越發看重。然而,就在他加入丹仙宗後,卻突然發現太叔炎另有圖謀……

作者簡介

獨悠

  男,二十五歲。

  幼好讀書,尤喜武俠,一有空閒,便往各處書店尋覓。

  待年齡稍長,幾無武俠可看,繼而沉迷於網絡小說之中。

  時過數年,萌生寫作之意,遂有此書。

異世藥王41
How To Buy

Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 2.00 kg5.30
West MalaysiaAdditional 1.00 kg2.12
East MalaysiaFirst 1.00 kg12.72
East MalaysiaAdditional 1.00 kg12.72
SingaporeFirst 1.00 kg20.00
SingaporeAdditional 1.00 kg5.00

ZoneOrder Price Range (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaAbove 39.00FREE
East MalaysiaAbove 79.00FREE

 

 

 

 


Chat with Youbeli
TOP