|   
Contact Us: 018-243 6288

Mall
增補周易兩讀

RM 84.42 RM 93.80 10%
Quantity
+
Model
9789865817701
Brand
大元書局
Status
Available Now
Delivery
Usually ships within 6 to 8 weeks
Delivery Fee
West Malaysia - RM 6.00
East Malaysia - RM 10.00
Australia, New Zealand - RM 159.77
Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, Russia - RM 157.78
Brunei, Cambodia, Laos, Mongolia - RM 175.10
Rate for other regions/countries
Rewards
84 Points
Product Information

ISBN: 9789865817701

出版日期: 2016-12-28

作者: 黃家騁

裝訂: 平裝.單色印刷.582頁.21.

 

  本書分四大部份,分別為周易兩讀原文、重校周易兩讀、周易兩讀圖解、易經應用圖表,首度周易兩讀木刻本原文加以點斷,參考古文周易加以校訂,並在上端加以精簡說,言簡意賅,直指重點頭精要之處,是研易必備參考用書,易經應用圖表是作者多年研究心得的大公開,可讓後學者省去許多摸索時間與古書誤導的錯誤,直接進入易經的堂奧。

 

作者簡介
黃家騁作者簡介黃家騁


  1948年1月,出生於台北,中華民國易經學會理事暨易經主講、華岡傳統醫學會副會長、港九中醫師公會永遠名譽會長。中華易學月刊專論數十篇,媒體專欄超過三千篇。著作易學提要、易學與醫學之綜合研究、洪範易知、易術概要、七政三王真躔萬年星曆、星海辭林六巨冊等。講授易經、天文、中西星象、三元地理、擇日等卅餘年。
 

增補周易兩讀
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat Rate6.00
ZoneItems/WeightDelivery Fee (RM)
East MalaysiaFirst 1.00 kg10.00
Extra 1.00 kg1.00
SingaporeFirst 1.00 kg25.00
Extra 1.00 kg5.00
Australia, New ZealandFirst 1.00 kg159.77
Extra 0.50 kg52.65
Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, RussiaFirst 1.00 kg157.78
Extra 0.50 kg34.31
Brunei, Cambodia, Laos, MongoliaFirst 1.00 kg175.10
Extra 0.50 kg87.14
Belgium,France, Germany, Netherlands, Spain, U.KFirst 1.00 kg150.94
Extra 0.50 kg30.46
ChinaFirst 1.00 kg96.44
Extra 0.50 kg25.35
Bangladesh, Brazil, Iraq, Pakistan, Qatar, S.Arabia, UAE, Sri LankaFirst 1.00 kg118.52
Extra 0.50 kg24.96
South AfricaFirst 1.00 kg118.52
Extra 0.50 kg24.96
PhilippinesFirst 1.00 kg91.42
Extra 0.50 kg15.29
Canada, United States, MexicoFirst 1.00 kg162.58
Extra 0.50 kg35.90
Hong KongFirst 1.00 kg80.63
Extra 0.50 kg29.06
IndiaFirst 1.00 kg113.30
Extra 0.50 kg22.28
IndonesiaFirst 1.00 kg107.35
Extra 0.50 kg24.87
JapanFirst 1.00 kg112.97
Extra 0.50 kg35.03
MacauFirst 1.00 kg92.93
Extra 0.50 kg13.82
SingaporeFirst 1.00 kg74.75
Extra 0.50 kg21.49
TaiwanFirst 1.00 kg94.42
Extra 0.50 kg34.76
ThailandFirst 1.00 kg94.10
Extra 0.50 kg28.25
VietnamFirst 1.00 kg98.94
Extra 0.50 kg14.34
Sri LankaFirst 1.00 kg100.00
Extra 0.50 kg50.00
TOP