|   
Contact Us: 018-243 6288

Mall
圖解:金剛經(二版)

RM 55.63 RM 62.50 11%
Quantity
+
Model
9789863920809
Brand
海鴿
Status
Available Now
Delivery
Usually ships within 6 to 8 weeks
Delivery Fee
West Malaysia - RM 6.00
East Malaysia - RM 10.00
Australia, New Zealand - RM 159.77
Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, Russia - RM 157.78
Brunei, Cambodia, Laos, Mongolia - RM 175.10
Rate for other regions/countries
Rewards
55 Points
Product Information

ISBN: 9789863920809

出版日期: 2017-03-02

作者: 慧明

裝訂: 平裝.雙色印刷.352頁.23.

 

  佛教是世界三大宗教之一,是在西元前500多年由古印度的悉達多創立。在中國,佛教已有近2000多年的歷史,它不僅對中國的哲學、語言、藝術等方面都有著很多影響,更是中國傳統文化的重要組成部分。特別是漢文的佛教經典,經過200多位譯師10個世紀的辛勤努力,已經達到了1690餘部、6420餘卷,不僅豐富了中國傳統文學的寶庫,還為世界佛教作出了卓越的貢獻。

  特別是在物欲橫流、人心浮躁的今天,佛經以其深雋的哲理和寶貴的人生智慧,如同一股清泉,給人以深刻的啟迪和教益。

  在中國佛教文化中,佛經中影響最大、最特殊的一部經卷,非《金剛經》莫屬。千餘年來,有很多人都在研究《金剛經》,念誦《金剛經》,因《金剛經》而得到感應,因《金剛經》而悟道成道。

  金剛經的偉大之處,包含了一切宗教性,當然也超越了一切宗教性。佛在《金剛經》裏說:「一切賢聖,皆以無為法而有差別」。這句話的意思就是說,佛認為古往今來一切聖賢,一切宗教成就的教主,都是得道成道的;只因個人程度深淺不同,因時、地的不同,所傳化的方式有所不同而已。

  而《金剛經》的這一個重點,完全徹底地破除了一切宗教的界限,它與佛教《華嚴經》的宗旨一樣,承認一個真理、一個至道,並不認為一切宗教的教化僅限於勸人為善而已。

 

作者簡介
慧明作者簡介慧明


  自幼即接觸佛教的薰陶,研究鑽研佛教多年,對於佛學、佛教典籍均有深入的研究,取名慧明,乃因其有智慧光明之意。於經典中,「慧明」一語,更是意指佛之智慧或指比丘之智慧。因有感於佛教其繁複的教義和浩瀚的經典常讓人望而生畏,特別透過大量的佛學資料、參考各類文獻,整理編著出本書,精心挑選了佛教經典進行了精讀,使讀者可以輕鬆讀懂佛經。編著有:《圖解:一次完全讀懂佛經》、《圖解:金剛經》、《圖解:壇經》

圖解:金剛經(二版)
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat Rate6.00
ZoneItems/WeightDelivery Fee (RM)
East MalaysiaFirst 1.00 kg10.00
Extra 1.00 kg1.00
SingaporeFirst 1.00 kg25.00
Extra 1.00 kg5.00
Australia, New ZealandFirst 1.00 kg159.77
Extra 0.50 kg52.65
Austria, Denmark, Finland, Ireland, Switzerland, RussiaFirst 1.00 kg157.78
Extra 0.50 kg34.31
Brunei, Cambodia, Laos, MongoliaFirst 1.00 kg175.10
Extra 0.50 kg87.14
Belgium,France, Germany, Netherlands, Spain, U.KFirst 1.00 kg150.94
Extra 0.50 kg30.46
ChinaFirst 1.00 kg96.44
Extra 0.50 kg25.35
Bangladesh, Brazil, Iraq, Pakistan, Qatar, S.Arabia, UAE, Sri LankaFirst 1.00 kg118.52
Extra 0.50 kg24.96
South AfricaFirst 1.00 kg118.52
Extra 0.50 kg24.96
PhilippinesFirst 1.00 kg91.42
Extra 0.50 kg15.29
Canada, United States, MexicoFirst 1.00 kg162.58
Extra 0.50 kg35.90
Hong KongFirst 1.00 kg80.63
Extra 0.50 kg29.06
IndiaFirst 1.00 kg113.30
Extra 0.50 kg22.28
IndonesiaFirst 1.00 kg107.35
Extra 0.50 kg24.87
JapanFirst 1.00 kg112.97
Extra 0.50 kg35.03
MacauFirst 1.00 kg92.93
Extra 0.50 kg13.82
SingaporeFirst 1.00 kg74.75
Extra 0.50 kg21.49
TaiwanFirst 1.00 kg94.42
Extra 0.50 kg34.76
ThailandFirst 1.00 kg94.10
Extra 0.50 kg28.25
VietnamFirst 1.00 kg98.94
Extra 0.50 kg14.34
Sri LankaFirst 1.00 kg100.00
Extra 0.50 kg50.00
TOP