|   
Contact Us: +6018 243 6288

Mall
为马来西亚把脉 - 9789672165767

RM 30.00
Quantity
+
Model
9789672165767
Brand
SIRD
Status
Available Now
Delivery
Usually ships within 3-7 days
Delivery Fee
West Malaysia - RM 8.00
Sabah - RM 11.00
Sarawak - RM 10.00
Rewards
30 Points
Product Information

509终于变天了!不少人为此兴奋不已,只是,期望太高,失望也高。许多涉及种族与宗教的课题,不是换了政府便可即时解决的。此外,多项政策U转,政治上的不确定性,如:安华任相,巫伊合作,抵制非穆斯林产品等及谈静的经济皆使人感到不确定性的在增加。

未来,马来西亚会怎么样?

本书汇集了笔者近年来在东方日报发表的有关政经文教的文章,希望能为读者提供一些参考资料以便做出自己的判断。

 

作者简介
1955
生于江沙,曾就读江沙崇华小学后因大水灾迁至和丰。在和丰国民型中学毕业后曾往台湾读书及日本学日本语。

早在1980年代初期,便开始写评论文章,多发表于《文道月刊》与《经济季刊》。部分旧作被收入于马来西亚华人文化协会出版的十卷本《当代马华文存》。

Specification:

PaperbackGood
Author孙和声
Published2020
为马来西亚把脉 - 9789672165767
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 0.50 kg8.00
Extra 0.25 kg2.00
SarawakFirst 0.50 kg10.00
Extra 0.25 kg2.00
SabahFirst 0.50 kg11.00
Extra 0.25 kg2.00

Courier Services

TOP