Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 018-243 6288
PChomeSEA

Dried Foods

德國FROOX 藍莓果乾可可球100g
RM 532.00
RM 48.00
91%
 
 
 
 
 
 
韓國莞島金日昆布200g/包
RM 262.00
RM 90.00
66%
Father He Handmade Ginger Candy 300g
RM 132.00
RM 48.00
64%
 
Father He Handmade Sesame Cake 300g
RM 132.00
RM 49.00
63%
 
 
義大利貝拉蒂-88%黑巧克力75g
RM 262.00
RM 105.00
60%
 
 
Top Dry-Garlic Shrimp 25g/bag
RM 50.00
RM 21.00
58%
 
軒記 海苔杏仁脆豬肉乾(80g)
RM 66.00
RM 29.00
56%
 
 
M&Ms & Friend 巧克力綜合包225g
RM 80.00
RM 37.00
54%
(TM) 優選宣言 玫瑰黑糖 225g
RM 50.00
RM 23.00
54%
SSY 台灣特產 綜合疏果 80g
RM 37.00
RM 17.00
54%
 
 
Baked Maple Walnuts (200g)
RM 106.00
RM 49.00
54%
 
皇家穀堡莊園黑米1KG
RM 85.00
RM 40.00
53%
 
Hakubaku 食卓冷麥麵 (400g)
RM 47.00
RM 22.00
53%
 
 
 
(TM) 優選宣言 老薑黑糖 225g
RM 50.00
RM 24.00
52%
 
 
Cantaloupe Crisps (100g)
RM 53.00
RM 26.00
51%
香港金山牌-即溶杏仁霜350G
RM 79.00
RM 39.00
51%
皇家穀堡 糙米1.5kg
RM 53.00
RM 26.00
51%
 
Roar Into 2022
TOP