Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Mall
Dialog Agama Dan Faham Kiri

Dialog Agama Dan Faham Kiri
Product Code:
2271
Model:
9789672066316
Brand:
Institut Darul Ehsan
Sold by:
Status:
Available Now
Delivery:
Usually ships within 3-7 days
Delivery Fee:
West Malaysia - RM 10.00
Sabah - RM 13.00
Sarawak - RM 12.00
Rewards:
29 Points
BNC Women Wedge Sandal - Brown - 701-04759
Notify me when ...
price drops.
Product Information

Perbincangan Islam dan Faham Kiri ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian: Pertama. Dialog agama dan faham kiri yang menyorot pertemuan dan pertembungan teologi agama-agama amnya dan Islam khasnya dengan faham kiri seperti soslalisme dan Marxisme. Untuk itu, dalam bahagian ini, kami bahagikan kepada lima topik perbincangan iaitu, pertama, tentang faham kiri, kedua, membincangkan debat agama dan Marxisme tentang ketuhanan; ketiga, membahaskan tentang beberapa contoh sinergi teologi agama-agama dan faham kiri; keempat, dialog Islam dan faham kiri dan kelima, melawan imperialisme. Kedua: Trialog sekitar karya Tan Malaka, Islam Datum Tinjouan Modilog.


Bahagian ini pada asalnya adalah makalah yang kami bentangkan di Seminar Falsafah Islam Ke-5 dengan tema Kritik Falsafah Dalam Tradisi Kearifan Islam. la dianjurkan oleh Akademi Kajian Ketamdunan (AKK), Kolej Dar al-Hikmah pada 28 Julai 2018. Bahagian ini menyorot wacana tiga orang tokoh pemikir (trialog) iaitu Tan Malaka, Hamka dan Syed Hussein Alatas berkisar falsafah agama (philosophy of religion) Tan Malaka. Tan Malaka, pemikir dan akivis politik yang mewakili Marxisme, Hamka seorang ulama', sejarawan dan pujangga yang aktif dalam gerakan Muhammadiyah manakala Alatas seorang intelektual, sarjana, ahli politik dan sosiologis Muslim tersohor di Malaysia.

Specification:

AuthorMohd Nasir bin Mohd Tap
Published2019
CoverPaperback
Pages136
Dialog Agama Dan Faham Kiri
How To Buy
Shipping Information
ZoneWeightDelivery Fee (RM)
West MalaysiaFirst 0.50 kg8.00
Additional 0.25 kg2.00
SarawakFirst 0.50 kg10.00
Additional 0.25 kg2.00
SabahFirst 0.50 kg11.00
Additional 0.25 kg2.00

 

Courier Services

TOP