Youbeli Online Shopping Malaysia
Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 1800 88 2354

Buku Revisi Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Ketiga (ISBN: 9789834721725)

Buku Revisi Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Ketiga (ISBN: 9789834721725)
Product Code:
12497
Model:
9789834721725
Brand:
Oxford Fajar
Sold by:
Status:
Pre-order
Delivery Fee:
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
East Malaysia - RM0.00
Rewards:
16 Points
E-Tunai
Notify me when ...
price drops.
product is available.
Product Information

Description

Buku Revisi Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Ketiga ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran yang menepati kehendak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Kursus ini merupakan subjek keperluan universiti yang diwajibkan kepada semua pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Bab-bab yang terdapat dalam buku ini ialah Pengenalan Hubungan Etnik di Malaysia Secara Umum, Konsep Asas Hubungan Etnik, Latar Belakang Pluraliti Masyarakat Alam Melayu, Perlembagaan Malaysia dan Hubungan Etnik, Pembangunan Ekonomi dan Hubungan Etnik, Politik dan Hubungan Etnik: Ke Arah Pembentukan Satu Malaysia, Pendidikan dan Hubungan Etnik, Agama dan Hubungan Etnik, Budaya dan Hubungan Etnik di Malaysia serta Cabaran Hubungan Etnik, Integrasi dan Global. Setiap bab ditulis dalam bentuk nota ringkas yang padat untuk memudahkan para pelajar mengulang kaji subjek ini secara sistematik serta menghayati kepentingan hubungan etnik di Malaysia. Contoh-contoh soalan objektif, struktur dan esei berserta jawapan disediakan sebagai persediaan pelajar untuk menghadapi peperiksaan.

Specification:

Revision Guide
Buku Revisi Hubungan Etnik di Malaysia Edisi Ketiga (ISBN: 9789834721725)
How To Buy
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE
East MalaysiaFlat RateFREE

 

TOP