Cart: 0 items 
Loading...
Language
Contact Us: 018-243 6288

Best Selling [ Local Ready Stock] BUKU FAHAM FARAIDH (Pembahagian Harta Pusaka Menurut Syariat Islam) Wealth Management In Islam

RM 35.50 RM 51.14 31%
Quantity
Product Code
2016236429
Model
10331951
Brand
NO BRAND
Sold by
Status
Available Now
Delivery
Usually ships within 2-4 days
Delivery Fee
FREE
FREE shipping with a minimum purchase
West Malaysia - RM0.00
Rewards
35 Points
Highlights

BUKU FAHAM FARAIDH (Pembahagian Harta Pusaka Menurut Syariat Islam)

Ilmu Faraidhmerupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik, namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah:

  1. Kekurangan penyebaran ilmu ini, samada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan, masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini,
  2. Tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya.

Maka bagi membantumasyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas.

  1. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun iaitu buku lanjutan daripada buku asas iaitu Fajar Faraidh. Buku ini dihasilkansetelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu Faraidh selama beberapa tahun. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan.
  2. Selain itu juga penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu Faraidh dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka dan artikel-artikel berkenaan bidang ini.
  3. Pembahagian buku inimasih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraidh iaitu dibahagikan kepada dua bahagian yang utama iaitu,Pemahaman dan Pengiraan. Dua bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu Faraidh. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya.

Notify me when ...
price drops.
Related Products
Product Information

What's in the box:

[ Local Ready Stock] BUKU FAHAM FARAIDH (Pembahagian Harta Pusaka Menurut Syariat Islam) Wealth Management In Islam

BUKU FAHAM FARAIDH (Pembahagian Harta Pusaka Menurut Syariat Islam)

Ilmu Faraidhmerupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik, namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah:

  1. Kekurangan penyebaran ilmu ini, samada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan, masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini,
  2. Tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya.

Maka bagi membantumasyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas.

  1. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun iaitu buku lanjutan daripada buku asas iaitu Fajar Faraidh. Buku ini dihasilkansetelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu Faraidh selama beberapa tahun. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan.
  2. Selain itu juga penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu Faraidh dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka dan artikel-artikel berkenaan bidang ini.
  3. Pembahagian buku inimasih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraidh iaitu dibahagikan kepada dua bahagian yang utama iaitu,Pemahaman dan Pengiraan. Dua bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu Faraidh. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya.

Best Selling [ Local Ready Stock] BUKU FAHAM FARAIDH (Pembahagian Harta Pusaka Menurut Syariat Islam) Wealth Management In Islam
Shipping Information
ZoneOrder Total (RM)Delivery Fee (RM)
West MalaysiaFlat RateFREE

SHIPPING FEE ALL INCLUDED TO ALL OVER MALAYSIA

EAST AND WEST PENINSULAR

HOPEFULLY CALM MIND IN ALL POSTAGES

TOP