|   
Contact Us: 018-243 6288

Bakery

 
 
韓國三光-薄脆巧克力片80g
RM 175.00
RM 26.00
85%
日本世起 白桃麻糬餅130g
RM 181.00
RM 35.00
81%
 
 
 
 
Popcorn Super Milk Wafer Roll 600g
RM 102.00
RM 53.00
48%
 
 
 
北日本 巧克力方塊酥 95g
RM 40.00
RM 25.00
38%
北日本 巧克力方塊酥 95g
RM 40.00
RM 25.00
38%
北日本 巧克力方塊酥 95g
RM 40.00
RM 25.00
38%
北日本 巧克力餡餅 104g
RM 40.00
RM 25.00
38%
 
北日本 巧克力餡餅 104g
RM 40.00
RM 25.00
38%
北日本 巧克力餡餅 104g
RM 40.00
RM 25.00
38%
 
 
 
 
 
 
 
 
健康日誌檸檬薄餅231g
RM 37.00
RM 25.00
32%
 
丸京 8入鹽味饅頭 240g
RM 48.00
RM 33.00
31%
 
 
北日本 巧克力方塊酥 95g
RM 30.00
RM 21.00
30%
 
 
[] Thai Coco coconut crisps 40g
RM 23.00
RM 16.00
30%
紅帽子 紅帽禮盒(紅) 388.2g
RM 270.00
RM 193.00
29%
牛奶風味蛋糕捲 (160g)
RM 48.00
RM 34.00
29%
牛奶風味蛋糕捲 (160g)
RM 48.00
RM 34.00
29%
 
牛奶風味蛋糕捲 (160g)
RM 48.00
RM 34.00
29%
丸京 8入楓葉紅豆燒 288g
RM 52.00
RM 37.00
29%
北日本 巧克力餡餅 104g
RM 31.00
RM 22.00
29%
Taiwan Crazy Sales Aug
TOP