Sign Up     |
Contact Us: 018-243 6288

Bakery

韓國三光-薄脆巧克力片80g
RM 170.00
RM 25.00
85%
日本世起 白桃麻糬餅130g
RM 176.00
RM 34.00
81%
 
 
SSY 海苔小卷 120g
RM 50.00
RM 24.00
52%
 
Fresh Bulk Raw Sunflower Seed (200g)
Preferred
Fresh Bulk
RM 8.90
RM 5.00
44%
 
SSY 牛奶棒 黑糖味 200g
RM 41.00
RM 25.00
39%
 
 
北日本 巧克力方塊酥 95g
RM 40.00
RM 25.00
38%
北日本 巧克力方塊酥 95g
RM 40.00
RM 25.00
38%
北日本 巧克力方塊酥 95g
RM 40.00
RM 25.00
38%
北日本 巧克力餡餅 104g
RM 40.00
RM 25.00
38%
 
北日本 巧克力餡餅 104g
RM 40.00
RM 25.00
38%
北日本 巧克力餡餅 104g
RM 40.00
RM 25.00
38%
 
 
 
SSY 牛奶棒 原味 200g
RM 41.00
RM 26.00
37%
 
 
 
 
 
丸京 8入鹽味饅頭 240g
RM 46.00
RM 31.00
33%
健康日誌檸檬薄餅231g
RM 36.00
RM 24.00
33%
 
Kasugai Bean Ichiban (63g)
RM 19.00
RM 13.00
32%
 
 
[] Thai Coco coconut crisps 40g
RM 22.00
RM 15.00
32%
北日本 巧克力方塊酥 95g
RM 29.00
RM 20.00
31%
 
丸京 8入楓葉紅豆燒 288g
RM 50.00
RM 35.00
30%
 
北日本 巧克力餡餅 104g
RM 30.00
RM 21.00
30%
丸京 8入人形燒 288g
RM 50.00
RM 35.00
30%
 
 
Kasugai Mixed Bean Fruit (57g)
RM 20.00
RM 14.00
30%
Kasugai Original Beans (89g)
RM 20.00
RM 14.00
30%
 
 
Borong
TOP