|   
Contact Us: 018-243 6288

Bakery

 
 
日新堂製果 栗饅頭 (168g)
RM 38.00
RM 31.00
18%
龜田 海苔捲米果 (52g)
RM 17.00
RM 14.00
18%
 
不二家 起士酥餅 (96g)
RM 28.00
RM 23.00
18%
Orion Korea Whale King Crispy 56g
RM 28.00
RM 22.00
21%
 
 
 
 
 
Orion Egg Yolk Pie 138g
RM 28.00
RM 23.00
18%
 
Short bread (8 pcs)
RM 22.00
RM 18.00
18%
 
 
Peanut Love Egg Rolls (8 packs/box)
RM 124.00
RM 103.00
17%
77 Upstart Pie (Lemon) 252g
RM 36.00
RM 29.00
19%
 
77 Upstart Pie (Matcha) 252g
RM 36.00
RM 30.00
17%
美味棒奶油風味餅 (75g)
RM 23.00
RM 19.00
17%
 
 
 
 
 
 
 
 
船岡 牛奶仙貝-煎餅 (151g)
RM 42.00
RM 35.00
17%
櫻桃爺爺 南棗核桃糕(680g)
RM 202.00
RM 168.00
17%
 
 
Asahi 玄米楓糖餅 (72g)
RM 18.00
RM 15.00
17%
CW garlic bread biscuit 350g
RM 104.00
RM 83.00
20%
 
BOURBON Yeast Biscuits (147.2g)
RM 30.00
RM 25.00
17%
 
Grab New User
TOP