|   
Contact Us: 018-243 6288

Bakery

Mart Nagasaki Honey Cake (260g)
RM 53.00
RM 38.00
28%
紅帽子 紅帽禮盒(粉) 266.5g
RM 202.00
RM 145.00
28%
 
MARUTO Semi-cooked Cake (165g)
RM 50.00
RM 36.00
28%
 
 
 
泰國瑪努拉鮮蝦條100g
RM 45.00
RM 33.00
27%
 
牛奶風味蛋糕捲 (160g)
RM 49.00
RM 36.00
27%
 
黑糖風味蛋糕捲 (160g)
RM 52.00
RM 38.00
27%
 
[] Thai Coco coconut crisps 40g
RM 22.00
RM 16.00
27%
 
 
 
 
久保田 草莓大福餅 128g
RM 31.00
RM 23.00
26%
 
North Japan Root Cake 88.8g
RM 19.00
RM 14.00
26%
 
Marukyo Chestnut Dorayaki (275g)
RM 47.00
RM 35.00
26%
 
和晃 抹茶夾心蛋糕 (28g)
RM 16.00
RM 12.00
25%
DIY造型海苔杯 (3.4g)
RM 44.00
RM 33.00
25%
 
 
 
 
 
北日本 丹麥奶酥 90.9g
RM 21.00
RM 16.00
24%
北日本 丹麥奶酥 90.9g
RM 21.00
RM 16.00
24%
黃金口福起司球220G
RM 105.00
RM 80.00
24%
 
北日本 鳳梨酥 98.4g
RM 25.00
RM 19.00
24%
 
 
Thai Manura Crab Flavor Chips 90g
RM 45.00
RM 34.00
24%
 
 
October Book of the Week_01
TOP