|   
Contact Us: 018-243 6288

Bakery

瑪奴拉 蝦片_(90g)
RM 40.00
RM 35.00
13%
 
 
可可風味餡餅乾_(120g)
RM 42.00
RM 39.00
7%
 
榴槤風味夾心餅乾_(230g)
RM 45.00
RM 41.00
9%
 
 
 
高岡食品 生可可(172g)
RM 34.00
RM 31.00
9%
 
湖池屋 爽口玉米餅 (60g)
RM 21.00
RM 18.00
14%
TAIMATSURI 海鮮風味餅 (80g)
RM 26.00
RM 21.00
19%
 
 
 
三幸 牛乳麻花 120g
RM 31.00
RM 27.00
13%
 
 
Bonchi 蝦米果 (190g)
RM 59.00
RM 51.00
14%
 
萬歲牌無調味核桃(290g)
RM 71.00
RM 63.00
11%
 
 
三立 葡萄派家庭包 165g
RM 42.00
RM 33.00
21%
三立 葡萄派家庭包 165g
RM 42.00
RM 33.00
21%
 
濃郁蜂蜜蛋糕 (222g)
RM 44.00
RM 37.00
16%
濃郁蜂蜜蛋糕 (222g)
RM 44.00
RM 37.00
16%
 
北日本 丹麥奶酥 90.9g
RM 21.00
RM 16.00
24%
北日本 丹麥奶酥 90.9g
RM 21.00
RM 16.00
24%
三立 栗子派 82g
RM 32.00
RM 25.00
22%
三立 栗子派 82g
RM 32.00
RM 25.00
22%
 
三立 蘋果派 75g
RM 32.00
RM 25.00
22%
三立 蘋果派 75g
RM 32.00
RM 25.00
22%
三幸 PARINKO子樣仙貝 99g
RM 44.00
RM 38.00
14%
三幸 PARINKO子樣仙貝 99g
RM 44.00
RM 38.00
14%
 
三立 源氏派(16枚) 168g
RM 37.00
RM 29.00
22%
 
 
 
 
 
酥脆奶油風味餅乾 (60g)
RM 19.00
RM 16.00
16%
MIT October Campaign
TOP